• Опитват се за подменят нормите за справедливост

    Мораториум за незаконните сгради няма да реши реално проблемите, а ще ги задълбочи

    Д-р Лиляна Павлова, народен представител от ГЕРБ, в. "24 часа"

    СЛЕД като новата тройна коалиция изкара десетки хиляди българи на протести, инатът да наложи мораториум върху премахването на незаконните сгради е поредната бомба, заложена в устоите на нашето общество. Лично аз нямам обяснение защо толкова настоятелно се опитват да разбъркат подредената материя, за да ни бъдат наложени нови понятия на нормите за справедливост. Защото моята позиция по отношение на внесения мораториум се основава на отговора на няколко ключови въпроса:

    Каква е целта, която се преследва?

    Чии интереси обслужва?

    Какви последици ще породи приемането му?

    Каква част от обществото ще бъде засегната от мораториума и по какъв начин приемането му е в съответствие с принципите на правовата държава?

    Кому е нужно с един замах да “отменим” авторитета на цяла една администрация, прилагала законите в страната ни в името на справедливостта?

    Идеята според вносителя е временно да се преустанови изпълнението на заповедите за събаряне на незаконни жилищни сгради до приемането на промени в законите. Първоначално замислен с мотив - разрешаване на проблема с рибарското селище в местността Ченгене скеле, мораториумът всъщност ще се отнася за всички жилищни сгради с влязла в сила заповед за премахване, която в повечето случаи е потвърдена и от българския съд. Именно тази възможност ще отвори врата в полето всяка жилищна сграда да бъде запазена, независимо къде е и в какво състояние - барака в средата на парк или градинка, къща на плажа, вили в чашите на язовирите, сгради в защитени територии, природни резервати, дюни...

    Аргументът, че предвиденото изключение засяга само “единствено жилище” е несериозен и лесно оборим. Лицата, притежаващи собственост върху повече имоти, ще използват наличните законови възможности, за да прехвърлят собствеността им на други лица, и по този начин ще претендират, че “единственото им жилище” ще е точно незаконната сграда.

    Не звучат убедително и доводите, че става въпрос за решаване на социален въпрос - запазване на единственото жилище на представители на социално слаби слоеве от обществото. И сега в закона има ред, по който се установява доколко подлежащият на премахване незаконен обект представлява единствено жилище или не, отговаря ли на здравословните и безопасни изисквания сградата, застрашен ли е животът на хората, има ли необходимост от настаняване на хората и пр. Именно този ред осигурява справедливост и гарантира защита на живота и здравето на гражданите.

    Противопоставям се на начина, по който се предлага да бъде разрешен въпросът с т. нар. ромски махали. Узаконяването на незаконна сграда върху чужд имот е в абсолютен разрез с принципа за неприкосновеност на частната собственост - съгласно конституцията на страната ни! Лишаването на собствениците от правото да владеят и да се разпореждат със собствеността си ще ги превърне в т. нар. голи собственици! И то въпреки волята им!

    Не приемам да се използва като алиби решението на съда в Страсбург от април 2012 г. за приемането на мораториума, а впоследствие и на подготвяните промени в действащото законодателство. Бих искала да акцентирам върху мотивите на магистратите в Страсбург - “властите са бездействали години наред, не са предприели мерки и така са толерирали незаконното пребиваване на ромите. Като следствие от това пришълците развили здрави връзки в района и изградили общностен живот. Съдът в Страсбург задължава България да промени законодателството си в тази посока”. Решението засяга конкретен казус и случай на незаконно настаняване на самонастанили се на общински терен публична собственост.

    Категорично не смятам, че решението изисква промяната в законодателството да се сведе единствено и само до узаконяване на всички незаконни ромски махали! Напротив - изисква се комплекс от законодателни промени, които да преустановят бездействието на държавата с цел недопускане на незаконно строителство и толериране на незаконно пребиваване на лица в чужд имот.

    Не подкрепям и идеята да бъде възстановена възможността да се узаконяват незаконни сгради, защото това ще “възроди” порочната от преди 10 г. практика - първо да се строи, а след това да се издават строителните книжа, и то невинаги по законния начин. Не намирам основание за подобно предложение, тъй като в Закона за устройство на територията има изрична разпоредба за “търпимост” на сградите и строежите, която може да се приложи за уреждане на посочените случаи. Изрично е предвидено, че “търпимите” строежи и сгради не подлежат на премахване или забрана за ползване, ако отговарят на законовите изисквания.

    Приемането на мораториума ще доведе до противоречие с основните принципи на правовата държавата, а именно - законността и справедливостта. Ще се окаже, че гражданите, изпълнили закона, а те са над 98%, и тези, които не са, са поставени в едно и също положение. Дори ще се окаже, че тези, които са в неизпълнение, са толерирани, стимулирани и привилегировани, защото при неспазване на законите сградата им няма да бъде премахната, а напротив, впоследствие ще бъде дори и узаконена! Не е ясно и как ще се обоснове различният правен режим, който ще се приложи спрямо лицата, на които вече са премахнати незаконните сгради, и лицата, които ще се възползват от мораториума. Какъв дисциплиниращ и стимулиращ ефект за спазване на законите ще има върху обществото приемането на подобно решение? Как ще се обоснове равнопоставеността на всички пред закона и каква справедливост ще се постигне, когато се поставят в различно положение тези, които го спазват, и тези, които не? Не на последно място, редно ли е с един замах да унищожим авторитета на правовата държава за сметка на толерирането на незаконните действия на по-малко от 2% от населението на страната?

    Положителен отговор на поставените въпроси няма. Приемането на мораториума няма да реши реално проблемите, а ще ги задълбочи.

  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата