• Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”

    12.11.2015
    Лиляна Павлова: С новите цени на винетките малко по малко ще се подобрява качеството на пътищата

     

    Водещ:  Цената на годишната винетка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона става от 67 на 97 лева, въвежда се смесена система за тол такса за тежкотоварните и електронна винетка за леките превозни средства, за автобус и товарен автомобил с 2 оси до 12 тона категория ЕВРО III, IV, V и по-високи, годишната винетка от 526 лв. става 808 лв. Събеседник по горещата тема е Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Министър Павлова, защо правителството прие модела на Международната банка за възстановяване и развитие за въвеждане на смесена система за заплащането на републиканските пътища?
    Лиляна Павлова: Всичко това е на базата на задълбочен анализ. Първо, каква е цялостната система, която се прилага в страните и от Европейския съюз и съседните ни държави, от една страна. И всичко това, разбира се, преди всичко е обусловено от два основни фактора. Първият е принципът, както замърсителят плаща, така и за ползвателят, който най-много ползва, той плаща и ползва повече. И това е всъщност концепцията за въвеждане на по-справедлив модел за това, който повече пътува, който повече руши, който повече съответно тежи на пътя, той повече да заплаща и да е по-справедлив моделът. Второ, защото, за съжаление, и статистиката, и данните показват, че и нивото на качеството на пътищата в България е незадоволително и съответно, са необходими много повече инвестиции в този сектор. Още повече предвид това, че ние имаме очаквания за качеството на пътя, но всъщност в същия момент с години този сектор е крайно недостатъчно финансиран. Въпреки разбира се, и наличните европейски фондове, които ползваме, недостигът е факт. Пътищата в Европа трябва на между 7 и 10 години да се преасфалтират изцяло. При нас, за съжаление, това е на 30-35 години, както виждаме. Така че е необходима радикална промяна. Това беше причината да вземем решение за въвеждането на смесена система. Леките коли да продължат да плащат за време, а именно винетка, месечна, едногодишна, седмична. И съответно, вече тежкотоварните автомобили засега с увеличена винетка, в последствие с вече тол такса за изминато разстояние.
    Водещ:  Министър Павлова, как ще се осъществява контролът за плащането на винетки и тол такси?
    Лиляна Павлова: Първо трябва да кажем, че процесът по въвеждане на тол таксата ще отнеме време. Сега първо екип на всички институции, които имат отношение към събирането на такъв тип такси, които ще засягат не само самата такса като такава, но следене на трафика, на тежестта на камионите, на съдържанието, на граничния контрол, така че съвместно с Митници, с „Гранична полиция“ и МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заедно ще се разработи такава документация за една добра GPS базирана система, която да гарантира добра събираемост и добър контрол в последствие на това, че всеки плаща. До тогава системата с винетките ще продължи, както и сега, като ние, разбира се, ще разчитаме и на народните представители да предложим законодателни промени, с които да си гарантираме по-добра събираемост. И второ, вие знаете, измамата с фалшиви винетки или тези, които не си ги залепят, а само ги държат на стъклото. Всичко това по някакъв начин също да бъде регламентирано, за да може да си гарантираме добра събираемост и да гарантираме, че който пътува, разбира се, си плаща за тази услуга. Имаме и създадена координация с екипите на „Автомобилна администрация“ и МВР, на които също много разчитаме в този процес от гледна точка на проверки, от гледна точка на контрол и събираемост.
    Водещ:  Допускам, че ще бъде разработен и механизъм за санкции.
    Лиляна Павлова: Да, именно това е дебатът, който се надявам да проведем сега в парламента. Покрай въвеждането и вече в самите закони на текстовете за бъдещите тол такси да въведем по-строги санкции за тези, които нямат винетка или тези, които я ползват фалшива или тези, на които не им е залепена, като например първо ще предложим, аз не знам дали ще мине в Народното събрание, но да кажем, винетката като бъде издавана, на документа да пише за кой номер кола, за да не може да се мести от кола на кола. И да има глоба за тези, които нямат и карат без винетка, да има глоба, която автоматично да се налага, защото това е също част от елемента на системата на санкциите, която всъщност цели да въведе по-строг контрол.
    Водещ:  Министър Павлова, доклад на Световната банка сочи, че е необходим поне милиард лева годишно да се инвестира в пътната мрежа, за да бъде тя в нормално състояние. Новите винетни и тол такси каква част от тази сума ще покрият и от къде ще дойде остатъкът?
    Лиляна Павлова: Да, абсолютно сте права. В доклада се анализират три хипотези. Ако ние имаме средно годишно приходи от винетки и тол такси 600 милиона, ще успеем да поддържаме мрежата в що-годе аналогично на това състояние, закърпвайки дупките. Горе-долу това е максимума, който можем да направим. Ако имаме 1 милиард годишно приходи, когато вече въведем и тази тол система, това вече тя ще позволи съществено подобряване на пътищата от гледна точка на маркировки и от гледна точка на преасфалтиране им така, както ви казах, с преасфалтиране през определен период и тогава вече пътищата да бъдат тези, които на всички ни се иска да бъдат нашите пътища. Но както се казва, най-бедната държава в Европа няма как да има най-хубавите пътища, защото няма как да си ги позволим, поне за момента, но трябва да се опитаме. За момента, обаче, с увеличението, което направихме, като тук правя уговорката, че увеличените цени на винетките, да кажем за тежкотоварните превозни средства, те имат таван и този таван е определен в европейска директива: максимум дневна винетка от 11 евро и от там по пропорция разпределено колко може да бъде и това е таванът. Ние тази сума не можем да пипаме повече и така е разпределена пропорцията на цените. И от тази гледна точка това е таванът за момента, ако имаме винетка. Ако има тол такса е различно. Приходите от тези, така увеличени, цени ще ни доведат максимум 70 милиона допълнително. Така че, за съжаление, не трябва да имаме свръх очаквания, че изведнъж ще се подобрят нещата, но това е добро начало, с което ще можем все пак за първи и втори клас пътища да кажем, че маркировките вече ще се оправят, ще се запълнят дупките. Ще опитаме част от третокласните пътища да оправим, но пак казвам, това е крайно недостатъчно, за да достигнем минимума от 600 милиона. Ние ще имаме под 300.
    Водещ:  Предстои ли въвеждане на платено преминаване по автомагистралните, скоростните и първокласните пътища на страната?
    Лиляна Павлова: След въвеждането вече и на самите тол такси 2017-2018 г. най-късно, тези тол такси ще бъдат за изминато разстояние за съществуващите пътища, които са част от републиканската мрежа, тези 20 000 км, с които в момента разполагаме. Различно е от тол таксата вече, ако ние имаме на принципа на публично-частното партньорство инвеститор, който дойде и да кажем, изгради София-Калотина, Черно море, което и направление дойде да инвестира, тогава вече т.нар. тол такса ще включва в себе си не само цената, да кажем 3 стотинки на километър за използване, тя ще трябва да включва и цената на откупуване, цената на инвестиция в нея. Тя за известен период ще е по-висока, докато този, който е изградил платения вече път с по-високата тол такса, измине инвестицията и в последствие вече тя бъде на принципа „изграждам, оперирам, връщам си инвестицията и я предоставям обратно на държавата“, както е да кажем концесиите, примерно. Тогава вече тя ще се върне в другата цена. Така че това ще е различна вече цена и по-висока, ако имаме такива пътища. Имаме готовност, но първо трябва да си въведем тол системите, да определим пътищата, за които има инвестиционен интерес, ако има такива, и тогава вече ще можем да говорим за такъв тип публично-частно партньорство. Засега продължаваме с инвестициите от европейските програми, докъдето те ни стигнат, макар че са все по-малко. За довършването на магистралите и рехабилитацията със средства от републиканския бюджет – и то при добро изпълнение на бюджета - допълваме , както започваме с магистрала „Хемус“, например. Оттам-нататък вече ще се мисли за публично-частно партньорство, стига да има интерес, а знаете, трябва да има интерес, трябва да има и възвръщаемост.
    Водещ:  Много важен въпрос, министър Павлова, ще се види ли отражението върху републиканската пътна мрежа на новите такси? Смисъл, съотношение между цена-качество.
    Лиляна Павлова: Това, което казах и преди малко, няма как изведнъж да се ремонтира републиканската мрежа. С увеличените цени, увеличените приходи ще са само 70 милиона. При налични 20 000 километра, от които са, да кажем, 12 000 километра третокласни пътища в лошо състояние, няма как изведнъж да ги оправим всички. Но се надявам да е видимо – както ремонтирахме и магистралите, както инвестираме нови средства в реновирането на първи и втори клас пътища. Надявам се да има поне малко видим резултат, но няма как да имаме свръх очаквания. Но малко по малко ще се подобрява качеството.
    Водещ:  И един въпрос, който със сигурност вече са ви го задали. Защо е освободена пътната инфраструктура от плащането на амортизационни отчисления така, както прави жп транспорта, летищата, пристанищата? И тук автомобилният транспорт няма ли да изпадне в малко по-неблагоприятно и по-затруднено състояние?
    Лиляна Павлова: Това е един въпрос, който ако е поставен от друга гледна точка, бих казала, че всъщност това с амортизациите е така и така. Защото в момента преминаването по пътищата на превозвачите, които превозват стоки, е много по-изгодно и много по-евтино, отколкото ако минават по жп. Така че това също има своя елемент. Дали трябва да е така, ако питате министъра на транспорта, вероятно не, защото логиката е, че железницата трябва да е по-евтина, но това е, бих казала, една по-дълга тема. По-важната тема е всъщност начина, по който ние имаме като критерий изискване за това как се поддържат пътищата, а тези, които карат по тях, дали са със зимни гуми, дали спазват ограниченията и т.н. е за по-сетнешен разговор.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата